Styrelsen

LEDER I HELSINGESKOGEN 2021

VD
Sune Larsson,
Adress: Viksjöforsvägen 205, 82895 Viksjöfors, sune.wmk@gmail.com,
 
   
KASSÖR
Christoffer Karlström,
Adress: Torrabergsvägen 4, 82834 Edsbyn, info@kanotcamping.se

SEKRETERARE
Lotten Andersson,
Adress: Hogatan 15, 82894 Edsbyn, hogatan15@gmail.com
 
   

LEDAMOT
Anna Rudman,
Adress: Ovanåkersvägen 18, 82834 Edsbyn, eslasanna@gmail.com

LEDAMOT
Emil Forsmark,
Adress: Blyssvägen 9, 82830 EDSBYN, e.forsmark@gmail.com

LEDAMOT
Janne Setterberg,
Adress: Storsveden 430, 82291 Alfta, janne.setterberg@gmail.com

   
REVISORER:
Curt Arsander
Adress: Önneberg 154, 82292 Alfta, curt.arsander@helsingenet.com

Per Olof Hansers,
Adress: Fyrbovägen 7B,
822 30 Alfta
 
   
ERSÄTTARE I STYRELSEN:
Björn Landgren,
Adress: Ovanåkersvägen 18, 82834 EDSBYN
 
   
ERSÄTTARE FÖR REVISORER
Nils Erik Falk,
Adress: Spjälkaberg 181, 822 92 ALFTA
   
OFTA ADJUNGERAD:
Gudrun Axman-Jumisko, gudrun.axmanjumisko@ovanaker.se
 
   
Mail: sune.wmk@gmail.com , info@kanotcamping.se, eslasanna@gmail.com, janne.setterberg@gmail.com, curt.arsander@helsingenet.com, hogatan15@gmail.com, e.forsmark@gmail.com, gudrun.axman-jumisko@ovanaker.se