Leder

Vandra eller cykla

Naturkartan

Biosfärområde Voxnadalen finns på Naturkartan. Den kan du ladda ner som app och där hittar du det mesta du behöver veta om det område du tänker besöka: cykel- och vandringsleder, vindskydd och badplatser, platser med höga naturvärden och utsikter; kommunala anläggningar, ideella föreningars anläggningar och platser som finns på privat mark. Alla som vill kan bidra med mer fakta! Tillsammans bygger vi den bästa besöksguiden i Hälsingland.

 

Flottarleden

Flottarleden löper tätt efter Voxna älv. Leden startar i Runemo och slutar i Söräng. Leden passar hela familjen och erbjuder såväl badbryggor och fina fiskevatten som utsiktsplatser och grillmöjligheter. En underbar dagstur!

 

Kygelvallen

I Knåda, norr om Edsbyn, finns flera vandrings- och cykelleder. Vintertid hittar man kommunens största utbud av skidspår just där. (Emil Forsmark filmade.)

 

Vikebergsleden

Väster om Alfta på Vikeberget löper en fin led. Följ länken för att hitta dit! (Ovanåkers Stigcyklister filmade.)

 

Pilgrimsleden

Pilgrimmer har vandrat längs Pilgrimsleden, från olika platser i Europa, för att besöka domen i Nidaros (Trondheim). Delen i Alfta har anor från 1100-talet och är en del av vårt kulturarv. Leden löper i tät skogsterräng med öppna gläntor, tjärnar och myrar. Man kan gå mellan Svabensverk i söder, över bergen nära sjön Mållången (där man har en milsvid utsikt) fram till Älvkarhed. Karta till Pilgrimsleden i Ovanåkers kommun finns på www.skraddrabo.se  (Ovanåkers Stigcyklister filmade.)

I januari 2022 skickade Leder i Helsingeskogen in en ansökan till Tillväxtverket/Jordbruksverket om medel för att rusta upp den del av Pilgrimsleden som löper inom Ovanåkers kommun, från Dalarna i söder och norrut mot Härjedalen.*

 

Eggaspåret och Finnskogsleden

Utgå från Skålsjögården eller Skräddrabo med den fina nya kartan till Eggaspåret!

 

*  ”Stort tack för er ansökan om projekt i utlysningen Investera i leder i landsbygder. Då utlysningen stängde i veckan hade vi fått in ett 50-tal ansökningar till ett belopp om totalt ca 100 miljoner kronor. Utlysningens budget är 25 miljoner kronor. Nu väntar ett hårt bedömnings- och prioriteringsarbete innan vi kan fatta beslut i era ärenden. Varje ansökan har tilldelats en handläggare som har gjort en första initial granskning.  – – – Prel. räknar vi med att i maj/juni kunna samla de av er projektsökande som beviljats medel i vår utlysning till en första nätverks-/erfarenhetsträff. Har ni frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att ta kontakt med någon av oss som arbetar med stödet – – -, gärna via funktionsbrevlådan turisminfrastruktur@tillvaxtverket.se.”